Les comissions

A continuació trobaràs un recull de fotografies dels membres de les diferents comissions, grups de treball, grups d’usuaris i del propi consell de govern del nostre Centre.

 • Comissió Executiva

  Reunió número 1, de data 6 de març de 2014.

  D'esquerra a dreta i d'abaix a dalt: Ll. Jofre (gencat), JM. Martorell (gencat), M. Puig (CSUC), J. Codina (UB), J. Melcion (UAB), O. Lanau (UPC), J. Badia (UPF), JM. Sentís (UdL), J. Masó (UdG), M. Molina (URV), M. Armengol (UOC), A. Rifà (URL), M. Mussons (UVic) i C. Salvadó (gencat).

 • Consell de Govern i Consell de Govern del CBUC

  Reunió número 31, de data 26 de novembre de 2013.

  D'esquerra a dreta: G. Capellà, J. Gómez, J.M. Martorell, J. Ribas, E. Serra, D. Martínez, C. Salvadó, M. Cabo, Ll. Jofre, Ll. Anglada, A. Boix, J. Casals, A. Ferrer, A.I. Pérez, C. Rey, A. Castellà, Ll. Calvo, M. Puig, J. Avilla, A. Gonzàlez, J. Puigvert, A.M. Geli, E. Claverol, X. Gibert, P. Torn, J. Majó, Ll. Comellas, J.A. Plana, T. Solé, X. Ribes i M. Huguet.

 • Comissió Permanent

  Reunió número 75, de data 19 de juliol de 2013.

  D'esquerra a dreta: M. Puig (CESCA), J. García (UdG), Aymerich (UOC), C. Ramió (UPF), Ll. Comellas (URL), J.C. Avilla (UdL), A. González (URV), F.X. Ribes (UAB), M.Huguet (CESCA) i C. Flamerich (gencat).

 • Consell de Govern

  Reunió número 30, de data 1 de juliol de 2013.

  D'esquerra a dreta i d'abaix a dalt: M. Puig (CESCA), A. Castellà (gencat), M. Huguet (CESCA), Ll. Jofre (gencat), X. Gibert (gencat), F. Claverol (FCRI), A. Giró (UPC), A.M. Geli (UdG), J.M. Garrell (URL), A. González (URV), F.X. Ribes (UAB), J.A. Plana (UB), J.C. Avilla (UdL), M. Aymerich (UOC), Ll. Calvo (CSIC) i C. Salvadó (gencat).

 • Consell de Govern

  Reunió número 29, de data 17 de gener de 2013.

  D'esquerra a dreta i d'abaix a dalt: X. Gibert (gencat), A. Castellà (gencat), Ll. Jofre (gencat), C. Flamerich (gencat), J.M. Garrell (URL), M. Puig (CESCA), F.X. Grau (URV), A.M. Geli (UdG), D. Serra (UPF), A.I. Pérez (UPC), C. Rey (UB), C. Salvadó (gencat), J.M. Duart (UOC), X. Ribes (UAB), J. Avilla (UdL), M. Huguet (CESCA), E. Claverol (FCRI) i Ll. Calvo (CSIC).

 • Grup d'Usuaris de la Plataforma d'e-Registre

  Reunió número 1, de data 22 de novembre de 2012.

  D'esquerra a dreta: Josepa Raventós (UdL), Francesc Oliveras (Oficina tècnica ACUP), Montserrat López (UB), Joan Cambras (CESCA), Miquel Huguet (CESCA), Raquel Bea (URV), Santiago Mulet (UB), Ingrid Bàrcena (CESCA), Cristobal Mestre (URV), Núria Cañellas (UVic), Òscar Rovira (UVic) i Jordi Andreu (UB).

 • Comissió Permanent

  Reunió número 69, de data 19 d'octubre de 2012.

  D'esquerra a dreta: Lluís Comellas (URL), Enric Claverol (FCRI), Miquel Huguet (CESCA), Francesc X. Ribas (UAB), Josep M. Martorell (gencat), Carles Flamerich (gencat), Ana I. Pérez (UPC), Miquel Puig (gencat), Lluís Jofre (gencat), Josep M. Garrell (URL), Carles Salvadó (gencat) i Antoni González (URV).

 • Grup d'Usuaris de la Plataforma d'Arxiu Digital

  Reunió número 1, de data 22 de juny de 2012.

  D'esquerra a dreta: Eva Roca (UPF), Miquel Casademont (UdG), Jesús Sánchez (UOC), Gorka Roldan (CESCA), Raül Rabionet (ACUP), Montserrat Vives (UPF), Joan Cambras (CESCA), Miquel Huguet (CESCA), Íngrid Bàrcena (CESCA), Josepa Raventós (UdL), Antoni Borràs (UPF), Jordi Andreu (UB), David Gener (UPC) i Montserrat Garriga (URV).

 • Consell de Govern

  Reunió número 27, de data 1 de febrer de 2012.

  Fila dreta, d'inici a final: Llorenç Valverde (UOC), Daniel Serra (UPF), Remo Suppi (UAB), Ana M. Geli (UdG), Francesc X. Grau (URV), Josep A. Plana (UB), Ana I. Pérez (UPC) i Jesús Avilla (UdL).

 • Consell de Govern

  Reunió número 27, de data 1 de febrer de 2012.

  Fila esquerra, d'inici a final: Lluís Calvo (CSIC), Carles Constante (gencat), Miquel Huguet (CESCA), Josep M. Martorell (gencat), Antoni Castellà (gencat), Lluís Jofre (gencat), Carles Salvadó (gencat) i Josep M. Garrell (URL).

Pàgines