La representació

L'alta direcció del CESCA està integrada pel president, vicepresident i secretari del Consell de Govern, el president i el vicepresident de la Comissió Permanent, el president i vicepresident de la Comissió Estratègica del CATNIX, i el director del CESCA. A continuació es detalla el llistat de càrrecs.

Presidència del Consell de Govern

 • Antoni Castellà i Clavé (2012-actual).
 • Andreu Mas-Colell (2010-12).
 • Josep Huguet i Biosca (2009-10).
 • Rafael Español i Navarro (1998-2009).
 • Xavier Trias i Vidal de Llobatera (1998).
 • Macià Alavedra i Moner (1991-97).

Vicepresidència del Consell de Govern

 • Miquel Puig i Raposo (2012-13).
 • Antoni Castellà i Clavé (2011-12).
 • Joan Majó i Roca (2009-10).
 • Blanca Palmada i Félez (2008-09). 
 • Josep Huguet i Biosca (2006-08). 
 • Joan Manuel del Pozo i Àlvarez (2006). 
 • Manel Balcells i Díaz (2006).
 • Carles Solà i Ferrando (2003-06). 
 • Andreu Mas-Colell (1999-2003). 
 • Joan Albaigés i Riera (1996-99).

Secretaria del Consell de Govern

 • Albert Castellanos i Maduell (2009-10).
 • Joan Xavier Comella i Carnicé (2007-09). 
 • Enric Banda i Tarradellas (2004-07). 
 • Lluís Jofre i Roca (2002-04).
 • Jordi Mas i Castellà (2000-02)
 • Josep A. Plana i Castellví (1991-2000). 

Presidència de la Comissió Permanent

 • Miquel Puig i Raposo (2012-13).
 • Josep M. Martorell i Rodon (2011-12).
 • Joan Roca i Acín (2009-10).
 • Ramon Moreno i Amich (2007-09).
 • Francesc Xavier Hernández i Cardona (2006-07). 
 • Xavier Testar i Ymbert (2006).
 • Jordi Marin i Puigpelat (2006). 
 • Oriol Ferran i Riera (2004-06). 
 • Marta Aymerich i Martínez (2004). 
 • Antoni Oliva i Cuyàs (2002-04). 
 • Antoni Giró i Roca (1997-2002).

Vicepresidència de la Comissió Permanent

 • Josep M. Martorell i Rodon (2012-13).
 • Lluís Jofre i Roca (2011-12).
 • Josep Ribas i Seix (2009-10).
  Prèviament era el secretari del Consell de Govern. 

Presidència de la Comissió Estratègica del CATNIX

 • Jordi Puigneró i Ferrer (2011-actual).
 • Carles Flamerich i Castells (2011).
 • Jordi Bosch i García (2006-10).
 • Marta Continente i Gonzalo (2006).
 • Jordi Marin i Puigpelat (2006).
 • Oriol Ferran i Riera (2004-06). 
 • Jordi Alvinyà i Rovira (2002-04). 
 • Antoni Gurguí i Ferrer (2001-02). 
 • Miquel Puig i Raposo (1999-2001).

Vicepresidència de la Comissió Estratègica del CATNIX

 • Joan Sureda i Martínez (2011-actual).
 • Antoni Soy i Casals (2008-10).
 • Lluís Gasull i Poch (2007-08). 
 • Eduard Figuerola i Pérez (2007).
 • Joan Pau Clar i Guevara (2005-07).
 • Narcís Mir i Soler (2004-05).
 • Antoni Gurguí i Ferrer (2002-04).

Direcció General del CSUC

 • Miquel Puig i Raposo (2014-actual).

Direcció del CESCA

 • Miquel Huguet i Vilella (1996-2013).
 • Teresa Delàs i Amado (1991-95).