Espai de transparència

A través d'aquest Espai de transparència, el CSUC pretén oferir un accés fàcil a la informació que considera de rellevància en la seva gestió, per tal d'informar dels recursos de què disposa i l'ús que en dóna.

> El Consorci
Coneix la missió i visió del Consorci, així com la seva història i ubicació.
 

> Organització
T'expliquem qui integra els nostres òrgans de govern, quin és el nostre organigrama i et facilitem el contacte del personal del Consorci.
 

> Línies d'activitat
Tens disponibles les nostres memòries d'activitats, així com la descripció breu de les nostres línies d'activitat.
 

> Gestió econòmic-financera
Consulta el pressupost del Consorci, els comptes anuals i auditories i l'evolució dels comptes de forma gràfica. També tens disponibles les tarifes dels nostres serveis.
 

> Seu electrònica
Hi trobaràs l'accés al perfil del contractant, els convenis i encàrrecs de gestió, quin és el procediment de facturació electrònica, els acords i normativa relatius al Consorci, les ofertes de treball i una bústia perquè contactis amb nosaltres.