L'evolució dels comptes

L'evolució dels ingressos i de les despeses meritades d'aquests cinc últims anys ha estat la següent: