Pressupost

En aquest apartat trobareu el pressupost anual per finançar aquestes línies d'activitat, aprovat pel Consell de Govern, i l'estat d'execució trimestral a 31 de març, 30 de juny i 30 de setembre, presentat a la Comissió Executiva.