Sala de Màquines

Disposem d'una infraestructura tecnològica puntera per oferir als nostres usuaris qualitat de servei, mantenint l'eficàcia energètica. 

 • Descripció

  La Sala de Màquines allotja el maquinari que dóna servei als nostres usuaris.

 • Climatització

  Garantim unes condicions de temperatura òptimes a la Sala de Màquines.

 • Continuïtat elèctrica

  La distribució elèctrica s'estructura en un sistema d'alimentació ininterrumpuda (SAI) i un grup electrogen.

 • Monitoratge

  Controlem el correcte funcionament de la Sala a través d'aquest sistema que ens ajuda a actuar de manera proactiva davant possibles incidències i a ser proactius.

 • Eficiència energètica

  L'espai està ideat, organitzat i distribuït per optimitzar els recursos.

 • Infraestructura a Telvent

  Per als serveis especialment crítics, com les comunicacions, tenim un segon node de presència a Telvent Housing.