Treballa al CSUC

Consulta les ofertes de feina que tenim vigents. També pots consultar les ofertes anteriors, que ja estan tancades.

 • Oferta de cooperació educativa per a xarxes de comunicacions

  08-05-18: El Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya busca un/a estudiant que estigui finalitzant els estudis de grau de Telecomunicacions o d’Informàtica, preferiblement al 2019 o 2020, per incorporar-se a la Unitat de Comunicacions, amb un conveni de cooperació educativa. L'oferta es tancarà el 25 de maig.
 • Oferta de cooperació educativa per a un tècnic/a informàtic/a

  08-05-18: El Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya busca un/a estudiant que estigui finalitzant els estudis de grau d’Informàtica, preferiblement al 2019 o 2020, per incorporar-se a la Unitat d’Operacions i Seguretat amb un conveni de cooperació educativa. L'oferta es tancarà el 25 de maig.
 • Oferta de treball d'administrador/a de sistemes

  18-04-18: El Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya busca un/a enginyer/a tècnic/a en Informàtica o Telemàtica en l'administració de sistemes per incorporar-se a la Unitat d'Operacions i Seguretat. L'oferta s'ha tancat el 14 de maig amb la incorporació de Jordi García i Soler.
 • Oferta d'administrador/a de sistemes, restringit a consorciats

  10-04-18: El Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya busca un/a administrador/a de sistemes per integrar-se a la Unitat d'Operacions i Seguretat. L'oferta s'ha tancat el 18 d'abril sense candidat/a.
 • Oferta interna d'administrador/a de sistemes

  09-04-18: El Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya busca un/a administrador/a de sistemes per integrar-se a la Unitat d'Operacions i Seguretat. L'oferta s'ha tancat el 10 d'abril sense candidat.
 • Oferta de treball de tècnic/a d'Aplicacions

  16-02-18: El Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya (CSUC) busca un/a graduat/da informàtic, industrial, químic o físic (o titulació equivalent), per integrar-se dins de la Unitat de Càlcul Científic. L'oferta s'ha tancat l'11 d'abril amb la incorporació d'Ismael Fernández i Pavón a partir del 16 d'abril.
 • Oferta de tècnic/a d'Aplicacions, restringit a consorciats

  09-02-18: El Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya busca un/a graduat/ada informàtic, industrial, químic o físic (o titulació equivalent), per integrar-se a la Unitat de Càlcul i Aplicacions. L'oferta s'ha tancat el 16 de febrer sense candidat.
 • Oferta interna de tècnic/a d'Aplicacions

  08-02-18: El Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya busca un/a graduat/ada informàtic, industrial, químic o físic (o titulació equivalent), per integrar-se dins d'un equip multidisciplinar a la Unitat de Càlcul i Aplicacions. L'oferta s'ha tancat el 9 de febrer sense candidat.
 • Oferta de treball de tècnic/a de Compres Conjuntes

  09-02-18: El Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya (CSUC) busca un/a enginyer/a Industrial amb coneixements del sector energètic per integrar-se dins de l’Àrea de Compres Conjuntes. L'oferta s'ha tancat el 5 d'abril amb la incorporació d'Albert Rissech i Sureda a partir del 18 d'abril.
 • Oferta de tècnic/a de Compres Conjuntes, restringida a consorciats

  02-02-18: El Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya busca un/a enginyer/a industrial amb coneixements del sector energètic per integrar-se a l'Àrea de Compres Conjuntes. L'oferta s'ha tancat el 8 de febrer sense candidat.

1 de 12