Treballa al CSUC

Consulta les ofertes de feina que tenim vigents. També pots consultar les ofertes anteriors, que ja estan tancades.

 • Oferta de treball de secretari/ària

  7-09-17: El Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya busca un/a secretari/ària per incorporar-se a l'Àrea d'Administració i Finances. L'oferta es tancarà el 22 de setembre.
 • Oferta de cooperació educativa per al Catàleg Col·lectiu de les Universitats de Catalunya (CCUC)

  07-09-17: El Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya busca un/a estudiant que estigui finalitzant els estudis de Grau en Informació i Documentació o bé de màster amb el Grau en Informació i Documentació, per incorporar-se a l'Àrea de Biblioteques, Documentació i Informació amb un conveni de cooperació educativa. L'oferta es tancarà el 22 de setembre.
 • Oferta de treball de tècnic/a de Projectes

  17-07-17: El Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya busca un/a tècnic/a de Projectes per integrar-se a la Unitat de Càlcul i Aplicacions. L'oferta es tancarà el 4 de setembre.
 • Oferta de treball de tècnic/a de Projectes

  31-05-17: El Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya busca preferiblement un/a enginyer/a tècnic/a en Informàtica o Telemàtica per incorporar-se a la Unitat d'Administració Electrònica. L'oferta s'ha tancat el 7 de juliol.
 • Oferta de treball de director/a de Compres Conjuntes

  28-04-17: El Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya busca un director/a de Compres Conjuntes. L'oferta s'ha tancat el 15 de juny.
 • Oferta de treball de tècnic/a de Comunicacions

  21-04-17: El Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya busca un/a tècnic/a de Comunicacions per incorporar-se a l’Àrea de Serveis TIC. L'oferta s'ha tancat el 25 de maig.
 • Oferta de treball de tècnic/a en Gestió de Documents i Arxius

  21-04-17: El Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya busca un/a tècnic/a en Gestió de Documents i Arxius per incorporar-se a la Unitat d’Administració Electrònica. L'oferta s'ha tancat el 7 de juliol.
 • Oferta de treball per a un/a llicenciat/da en Dret

  14-02-17: El Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya busca un tècnic/a de Projectes, llicenciat/da en Dret, per donar suport jurídic al Pla Serra Húnter. L'oferta s'ha tancat el 24 de març.
 • Oferta de treball de tècnic/a de Projectes

  14-02-17: El Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya busca un tècnic/a de Projectes per donar suport al Pla Serra Húnter. L'oferta s'ha tancat el 24 de març.
 • Oferta de cooperació educativa per a xarxes de comunicacions

  08-02-17: El Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya busca un/a estudiant que estigui finalitzant els estudis de grau de Telecomunicacions o d'Informàtica, per incorporar-se a la Unitat de Comunicacions amb un conveni de cooperació educativa. L'oferta s'ha tancat el 15 de març.

1 de 7