Treballa al CSUC

Consulta les ofertes de feina que tenim vigents. També pots consultar les ofertes anteriors, que ja estan tancades.

 • Oferta de cooperació educativa per al Catàleg Col·lectiu de les Universitats de Catalunya (CCUC)

  13-09-16: El Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya busca un estudiant que estigui finalitzant els estudis de Grau en Informació i Documentació o un estudiant de màster amb el Grau d'Informació i Documentació, per incorporar-se a l'Àrea de Biblioteques, Documentació i Informació amb un conveni de cooperació educativa. L'oferta s'ha tancat el 24 d'octubre.
 • Oferta de cooperació educativa per a la compra conjunta d'energia

  12-09-16: El Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya busca un/a estudiant que estigui finalitzant els estudis de grau d'Enginyeria Industrial o d'Enginyeria de l'Energia, per incorporar-se a la Unitat de Compres Conjuntes amb un conveni de cooperació educativa. L'oferta s'ha tancat el 7 d'octubre.
 • Oferta de cooperació educativa per a xarxes de comunicacions

  12-09-16: El Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya busca un/a estudiant que estigui finalitzant els estudis de grau de Telecomunicacions o d'Informàtica, per incorporar-se a la Unitat de Comunicacions amb un conveni de cooperació educativa. L'oferta es tancarà el 23 de setembre.
 • Oferta de treball de tècnic/a bibliotecari/ària

  23-06-16: El Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya busca un/a tècnic/a bibliotecari/ària, per integrar-se dins l'Àrea de Biblioteques, Informació i Documentació. L'oferta s'ha tancat el 22 de juliol.
 • Oferta de treball de tècnic d'Aplicacions

  20-06-16: El Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya busca un/a graduat/da informàtic, industrial, químic o físic (o titulació equivalent), per integrar-se dins la Unitat de Càlcul i Aplicacions. L'oferta s'ha tancat el 25 de juliol.
 • Oferta de cooperació educativa per al Catàleg Col·lectiu de les Universitats de Catalunya (CCUC)

  28-04-16: El Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya busca un estudiant que estigui finalitzant els estudis de Grau en Informació i Documentació o un estudiant de màster amb el Grau d'Informació i Documentació, per incorporar-se a l'Àrea de Biblioteques, Documentació i Informació amb un conveni de cooperació educativa. L'oferta ha quedat deserta.
 • Oferta de treball de tècnic/a de Recursos Digitals

  25-04-16: El Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya busca un/a tècnic/a de Recursos Digitals per tal d'integrar-se dins l'Àrea de Biblioteques, Informació i Documentació. L'oferta s'ha tancat el 31 de maig.
 • Oferta de treball de tècnic/a de Projectes

  01-04-16: El Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya busca un/a enginyer/a tècnic/a en Informàtica o Telemàtica per incorporar-se a la Unitat d'Administració Electrònica. L'oferta s'ha tancat el 27 de maig.
 • Oferta de cooperació educativa per a la compra conjunta d'energia

  08-02-16: El Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya busca un/a estudiant que estigui finalitzant els estudis de grau d'Enginyeria Industrial o d'Enginyeria de l'Energia, per incorporar-se a la Unitat de Compres Conjuntes. L'oferta s'ha tancat el 7 de març.
 • Oferta de treball d'Administrador de Sistemes

  01-02-16: El Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya (CSUC) busca un/a enginyer/a tècnic/a en Informàtica o Telemàtica interessat/ada en l'administració de sistemes per incorporar-se a la Unitat d'Operacions i Seguretat. L'oferta s'ha tancat el 13 d'abril.

1 de 6