Novetats

Informa't de les notícies relacionades amb el CSUC i els seus serveis.

 • Disponibilitat de l'SP2 i l'V2250

  Malgrat que ens hauria agradat que l'actualització tecnològica de l'SP2 i la posada en servei de l'V2250 no es realitzessin simultàniament, això no ha estat possible degut als terminis d'entrega dels dos fabricants (IBM i HP). Per tant, el pla de treball per aquest mes de juny, si no surgeixen imprevistos que ho impedeixin, serà el següent:

  Actualització tecnològica de l'SP2

 • La nova Anella Científica ja està operativa!

  Des del passat 29 de maig la nova Anella ja està operativa. En principi, connecta fins a 13 institucions: una a 155 Mbps (CESCA), quatre a 34 Mbps (FCR, UAB, UPF i UOC), dues a 10 Mbps (UB i UPC) i les altres a 2 Mbps (UdG, URV, UdL, CSPT, URL i UVic). La connexió a la URL es farà efectiva durant aquest estiu; mentrestant continua connectada directament al CESCA mitjançant una línia punt a punt de 256 Kbps. Les connexions de la UB i la UPC passaran properament a 155 Mbps.

 • El CESCA compra un V2250 i amplia l'SP2

  Un HP V2250 de 16 processadors PA8200 a 960 Mflop/s entrarà en funcionament a principis de juny en substitució del Cray Y-MP. A més, els 10 processadors thin2 de l'SP2 a 266 Mflop/s seran canviats per thin160 a 640 Mflop/s durant aquest mes de maig. Aquests canvis s'han fet gràcies al patrocini continuat de la Fundació Catalana per a la Recerca.

 • Als usuaris de l'Origin2000

  El motiu d'aquest missatge és informar-vos sobre els problemes que s'estan produint darrerament a karnak.

  El dia 4 d'abril Silicon va actualitzar les plaques dels processadors per tal de poder configurar, en un futur proper, karnak i karnak2 com una sola màquina de 64 processadors. El motiu de fer-ho aquest dia era el de disposar de tota la Setmana Santa (un període en el que l'ús de les màquines és inferior) per poder absorbir els problemes que poguessin sorgir amb el canvi.

 • Autoconf, m4 i info de GNU a l'SP2

  Han estat instal.lades les utilitats de GNU autoconf (v2.12), m4 (v1.4) i info (v3.9) a l'IBM SP2.

  m4 és un processador de macros utilitzat com a preprocessador per C i altres llenguatges. Es pot utilitzar tant per processar macros internes com macros definides per l'usuari.

  autoconf és una extensió del paquet de macros m4 que produeix scripts per configurar codis font de paquets de software i adaptar-los automàticament a diferents tipus de sistemes Unix sense l'intervenció manual de l'usuari.

 • Telefónica amplia temporalment el seu contracte pel manteniment de l'Anella

  Telefónica continuarà el manteniment de l'actual Anella Científica durant el mes de maig, un mes més del que estava previst, abans que la nova Anella del Centre de Telecomunicacions de la Generalitat de Catalunya (CTGC) comenci oficialment a funcionar. Així durant el mes de maig l'antiga Anella conviurà amb la nova.
  La Fundació Catalana per a la Recerca ha decidit portar a terme aquesta extensió per tal que el canvi de subministrador no sigui brusc per als usuaris i que la transició es faci sense problemes.

 • IBM discontinua el PVMe

  Donat que IBM discontinua el producte PVMe en la següent versió del sistema operatiu (AIX 4.2/PSSP 2.3), aquest deixarà d'estar disponible a partir de la propera actualització de software que es preveu que tindrà lloc abans de l'estiu . Les dates exactes d'aquesta actualització seran anunciades oportunament.

 • Nova tarifa per a la CIRIT

  A proposta del Consell Assessor, la tarifa a aplicar a la CIRIT s'ha reduït des de les 200 PTA/h, inicialment anunciades a la convocatòria de data 19 de gener de 1998, a 120 PTA/h amb efectes retroactius. Així, doncs, aquesta nova tarifa s'aplicarà a les hores sol·licitades pels grups de gran consum de càlcul. Per exemple, si un grup va sol·licitar 10.000 hores i se li han concedit, el seu valor serà de 1,2 MPTA en comptes dels 2,0 MPTA que es preveien.

 • Intelligent Miner d'IBM a disposició dels nostres usuaris

  S'anomena Datamining (mineria de dades) al procés d'extreure de grans bases de dades informació no trivial, prèviament desconeguda i primordialment entenedora que pugui ser usada en la presa de decisions crucials d'una empresa.

 • Utilitat flex disponible a l'SP2

  Ha estat instal.lada l'utilitat flex a l'IBM SP2 del CESCA. flex és una eina per generar scanners: programes que reconeixen patrons lèxics i executen una acció en cas de trobar-los.

  Per més informació consulteu la manpage: man flex.

Pàgines