Incompatibilitats

Aquest apartat fa referència a la Llei 13/2005, de 27 de desembre, que regula el règim d'incompatibilitats aplicable als alts càrrecs al servei de la Generalitat.

En aquest context, a l'actualitat, els alts càrrecs del Consorci no es troben en cap supòsit d'incompatibilitat.

Data d'actualització: 11 d'octubre de 2017.

Les dades s'actualitzaran el mes de gener de cada any, sempre i quan no hi hagi canvis abans.