Comissió Tècnica de l'Anella Científica

La Comissió Tècnica de l'Anella Científica (CTAC), creada l'any 1993, és un fòrum de debat de tots aquells temes que afecten a la xarxa de comunicacions.

Està constituïda pels responsables de comunicacions de les institucions connectades que hi vulguin participar. Per fer-ho han de complir els següents requisits: 

  • Disposar d'una connexió d'un mínim de 10 Mbps.
  • Assistir a una de cada tres reunions.