Òrgans de govern

Els òrgans de govern col·legiats estan formats pel Consell de Govern, la Comissió Executiva, la Comissió Estratègica del CATNIX i la Comissió de Gestió del GEPA. 

 • Consell de Govern

  El Consell de Govern ens representa, dirigeix i administra.

 • Comissió Executiva

  La Comissió Executiva garanteix un funcionament eficaç i eficient de la gestió ordinària del Consorci.

 • Comissió Estratègica del CATNIX

  El Consell de Govern hi té delegades les decisions relacionades amb el Punt Neutre d'Internet a Catalunya (CATNIX).

 • Comissió de Gestió del GEPA

  La Comissió de Gestió del GEPA té cura de la gestió i el finançament del funcionament de l'equipament GEPA.