Consell de Govern

El Consell de Govern ens representa, dirigeix i administra. En formen part:

  • En representació de l’Administració de la Generalitat, el/la conseller/a del departament competent en matèria d’universitats o persona que aquest/a designi, i cinc membres més que nomeni l’esmentat/da conseller/a, atenent les finalitats del Consorci.
  • En representació de les universitats de Barcelona, l'Autònoma de Barcelona, la Politècnica de Catalunya, la Pompeu Fabra, la de Lleida, la de Girona, la Rovira i Virgili, la Oberta de Catalunya, la Ramon Llull i la de Vic, el seu rector/a.