Òrgans funcionals i tècnics

Cada àrea tècnica d’activitat del Consorci pot tenir una comissió funcional i una o més comissions tècniques que participen en l’elaboració de la proposta anual d’activitats i de pressupost i en fan el seguiment.