Altres

Desenvolupem projectes diversos per donar suport a la comunitat universitària i de recerca. Entre ells hi ha:

  • MyUniversity

    Projecte europeu que té com a finalitat aconseguir una presa de decisions unificada a l'àmbit de l'ensenyament superior a través d'una plataforma d'e-Participació transparent.
  • DC4Cities

    Projecte europeu que pretén aconseguir centres de dades ambientalment sostenibles al servei de les ciutats intel·ligents.
  • ECHOES

    Projecte europeu que té com a finalitat facilitar l'accés al patrimoni cultural de diferents nacions a través d'una plataforma comuna.