Comunicacions

Oferim el suport i la xarxa necessaris per al desenvolupament de projectes de les institucions connectades a l'Anella Científica, entre els que hi ha:

  • PASITO

    Plataforma de serveis de telecomunicacions, basada en la infraestructura de xarxa de RedIRIS, que permet desenvolupar activitats experimentals sobre nous serveis i protocols de xarxa.
  • Òpera Oberta

    Curs universitari en què es retransmeten òperes en directe des del Gran Teatre del Liceu de Barcelona amb emissions d'alta qualitat. A Catalunya, l'Òpera Oberta és possible gràcies a la infraestructura de l'Anella Científica.
  • METRA

    La plataforma METRA monitora el tràfic de l'Anella Científica, exportant els fluxos intercanviats per al seu estudi posterior.