Descripció del servei

Som un centre de suport a l'activitat d'R+D+I. Participem en projectes de recerca europeus, com el setè Programa de Marc de la Comissió Europea (7PM) i el Programa Marc per a la Competivitat i la Innovació (CIP), que fomenta la implantació i ús de les tecnologies de la informació i la comunicació i el desenvolupament de la societat de la informació.

Posem les nostres e-infraestructures i el nostre coneixement al servei dels teus projectes d'R+D+I, tant si ets una institució pública com una entitat privada.

Contacte

Si vols proposar-nos una col·laboració o la participació en un projecte:

Gorka Roldan
Cap de Clients i Projectes
gorka [dot] roldanatcsuc [dot] cat
93 205 6464