Enovit

Base de dades bibliogràfica que conté 7.000 referències d'articles sobre el món del vi i aspectes relacionats.

 
Tipus d'accés: Catalana
 
Tipus de recursos: Base de dades
 
Àrea de coneixement: Viticultura, enologia, indústries agroalimentàries i altres matèries afins
 
Matèria: General i de referència
 
Idioma: Català
 
Proveïdor: Universitat Rovira i Virgili (URV)
 
Manuals d’usuari:
Condicions d’ús:

Ús privat: d'acord amb la Llei de Propietat Intel·lectual es poden reproduir els continguts d'aquest recurs per a ús privat, sempre que la còpia es faci amb finalitats d'estudi, docència o recerca i sense ànim de lucre. Qualsevol altre ús d'aquests materials ha de comptar amb l'autorització expressa del proveïdor. En tots els casos caldrà assenyalar la font d'on s'han obtingut els documents

Condicions d’accés:

Punts d'accés: qualsevol ordinador amb connexió a internet.

Nombre d'usuaris simultanis: il·limitat