ERIC (Educational Resource Information Center)

Base de dades bibliogràfica.

Recurs: e-subscrit

URL: http://www.eric.ed.gov/

Tipus d'accés: Gratuïta

Tipus de recursos: Base de dades

Àrea de coneixement: Educació

Matèria: Ciències socials i humanes

Idioma: Anglès

Proveïdor: Institute of Education Sciences (IES)

Anys disponibles: Des del 1966

Títols inclosos:

Recursos inclosos:

  • Current Index of Journals in Education
  • Resources in Education Index

Manuals d’usuari:

De proveïdor:

Condicions d'ús:

Ús privat: d'acord amb la Llei de Propietat Intel·lectual es poden reproduir els continguts d'aquest recurs per a ús privat, sempre que la còpia es faci amb finalitats d'estudi, docència o recerca i sense ànim de lucre. Qualsevol altre ús d'aquests materials ha de comptar amb l'autorització expressa del proveïdor. En tots els casos caldrà assenyalar la font d'on s'han obtingut els documents.

Webs docents, dossiers electrònics/impresos: es poden incloure enllaços a documents de la base de dades en pàgines web i altres publicacions electròniques.

Préstec interbibliotecari: es permet la còpia i transmissió de documents a altres biblioteques espanyoles acadèmiques i de recerca en format imprès (no digital), per correu postal o fax.

Condicions d'accés:

Punts d'accés: terminals de la xarxa informàtica de les universitats i biblioteques vinculades a la llicència signada pel CSUC: UB, UAB, UPC, UPF, UdG, UdL, URV, UOC, BC, UVic-UCC, URL, UJI, UIC i UIB.

Nombre d'usuaris simultanis: il·limitat.