Food Science & Technology Abstracts (FSTA)

Base de dades bibliogràfica.

Recurs: e-subscrit

URL: http://ovidsp.ovid.com/ovidweb.cgi?T=JS&NEWS=n&CSC=Y&PAGE=main&D=fsta

Tipus d'accés: Subscrita

Tipus de recursos: Base de dades de citacions bibliogràfiques

Àrea de coneixement: Tecnologia i química alimentària, nutrició i salut

Matèria: Ciències de la salut

Idioma: Anglès

Proveïdor: Ovid Technologies, Inc.

Anys disponibles: Des del 1969

Títols inclosos: Podeu consultar la llista de revistes indexades a http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download;jsessionid=1C938F637A76FEDFA518CDBD0E39DF0B?doi=10.1.1.660.5692&rep=rep1&type=pdf.
També disponible un llistat de recursos en accés obert, LinksPackageFSTA.xls

Manuals d’usuari:

De proveïdor:

Elaborats per biblioteques del Consorci:

Condicions d'ús:

Ús privat: d'acord amb la Llei de Propietat Intel·lectual es poden reproduir els continguts d'aquest recurs per a ús privat, sempre que la còpia es faci amb finalitats d'estudi, docència o recerca i sense ànim de lucre. Qualsevol altre ús d'aquests materials ha de comptar amb l'autorització expressa del proveïdor. En tots els casos caldrà assenyalar la font d'on s'han obtingut els documents

Webs docents, dossiers electrònics/impresos: es permet l'ús dels documents per a materials docents impresos (no digitals), sempre que siguin d'accés restringit als estudiants del curs i altres persones autoritzades.

Condicions d'accés:

Punts d'accés: terminals de la xarxa informàtica de les universitats i biblioteques vinculades a la llicència signada pel CSUC: UB, UAB, UPC, UPF, UdG, UdL, URV, UOC, BC, UVic-UCC, UJI, UIC.

Nombre d'usuaris simultanis: 4.

Accés perpetu al fons: en cas de finalització de contracte, no es podrà accedir a la informació subscrita en anys anteriors ni als fons previs a l'entrada en vigor de la llicència.

Informació per al bibliotecari (accés restringit a membres del CSUC)