Formulari d'inscripció a la Trobada dels Serveis Informàtics de les Universitats de Catalunya (TSIUC'17)

Si us plau, omple aquest formulari o carrega les dades de la federació per inscriure't a aquesta jornada.

La inscripció és gratuïta.

El termini d'inscripció finalitza el 27 de novembre.

En compliment de la política de seguretat de la UOC Castelldefels, us demanem el vostre número de DNI per accedir a l'edifici.

Si tens alguna intolerància alimentària o necessites un menú especial, si us plau, fes-ho constar a la casella corresponent.

NOTA:

El CSUC garanteix la confidencialitat en el tractament de les dades de caràcter personal que siguin sol·licitades a través d'aquest formulari, així com la implementació de les mesures tècniques i organitzatives adients que garanteixin la seguretat en l'emmagatzematge d'aquestes dades d'acord amb la Llei 15/1999 de Protecció de Dades. Les dades personals recollides mitjançant aquest formulari s'incorporaran al fitxer "TSIUC17.xlsx", que és responsabilitat del CSUC, amb domicili al c/Gran Capità 2, de Barcelona. La finalitat de la recollida d'aquestes dades és el control d'accés a la jornada "Trobada dels Serveis Informàtics de les Universitats de Catalunya (TSIUC'17)" i, en cap cas, les teves.

Si vols exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de dades, complimenta el formulari disponible i comunica'ns-ho per escrit a:

Unitat d'Administració i Secretaria
Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya (CSUC)
c/Gran Capità, 2 (Edifici Nexus)
08034 Barcelona
a/e: secretariaatcsuc [dot] cat
Fax: 93 205 6979

El CSUC resoldrà sobre la sol·licitud d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició en el termini màxim d'un mes a comptar des de la recepció de la sol·licitud. En cas que el CSUC no disposi de dades del sol·licitant, se li comunicarà igualment en el mateix termini.

Type the characters you see in this picture. (verifica usant àudio)
Escriviu els caràcters que veus en la imatge de dalt; si no podeu llegir-los, envieu el formulari i es generarà una nova imatge. Sense distinció entre majúscules i minúscules.