Gale Virtual Reference Library

Col·lecció de 40 enciclopèdies i obres de referència en ciència, tecnologia i medicina.

Recurs: e-subscrit

URL: http://find.galegroup.com/gvrl/start.do?prodId=GVRL&userGroupName=cbuc

Tipus d'accés: Compra

Tipus de recursos: Llibre electrònic

Àrea de coneixement: Ciència, tecnologia i medicina

Matèria: Enginyeries

Idioma: Anglès

Proveïdor: Cengage Learning

Anys disponibles: Des del 2001

Títols inclosos: Podeu consultar la llista completa de les 40 enciclopèdies disponibles a GVRL_titols.

Manuals d’usuari:

De proveïdor:

Elaborats per biblioteques del Consorci:

Condicions d'ús:

Ús privat: d'acord amb la Llei de Propietat Intel·lectual es poden reproduir els continguts d'aquest recurs per a ús privat, sempre que la còpia es faci amb finalitats d'estudi, docència o recerca i sense ànim de lucre. Qualsevol altre ús d'aquests materials ha de comptar amb l'autorització expressa del proveïdor. En tots els casos caldrà assenyalar la font d'on s'han obtingut els documents. [Terms and Conditions].

Webs docents, dossiers electrònics/impresos: es permet imprimir i enviar documents per correu electrònic, enllaços des de webs acadèmiques i OPAC.

Ús de lectors de llibres electrònics: no permet aquesta opció.

Condicions d'accés:

Punts d'accés: terminals de la xarxa informàtica de les universitats i biblioteques vinculades a la llicència signada pel CSUC: UB, UAB, UPC, UPF, UdG, UdL, URV, UOC, BC, UVic-UCC, UJI.

Nombre d'usuaris simultanis: il·limitat.

Accés perpetu al fons: Accés indefinit a les enciclopèdies des de l'inici de la subscripció. Accés perpetu garantit mitjançant tramesa periòdica de CDs d'arxiu.

Informació per al bibliotecari (accés restringit a membres del CSUC)