GreenFILE

Base de dades que conté informació sobre l’impacte tant positiu com negatiu de l'ésser humà en el medi ambient i temes relacionats: escalfament global, pol·lució, energies renovables, reciclatge, etc. També relaciona el medi ambient amb disciplines com l'agricultura, l'educació, el dret, la salut i la tecnologia.

Recurs: e-subscrit

URL: http://search.ebscohost.com/login.aspx?profile=ehost&defaultdb=8gh

Tipus d'accés: Subscrita

Tipus de recursos: Base de dades

Àrea de coneixement: Medi ambient

Matèria: Ciències pures i de la natura

Idioma: Anglès

Proveïdor: EBSCO

Títols inclosos: Més de 600 (alguns a text complet) incloent des del primer número fins a l’actualitat de:

  • Bioscience (des de 1964)
  • Conservation Biology (des de 1987)
  • Journal of Ecology (des de 1913)
  • Journal of Environmental Planning & Management (des de 1948)

Conté més de 295.000 registres, més de 4.600 dels quals són a text complet.

Manuals d’usuari: Guia d’ajuda GreenFile (en anglès)

Condicions d'ús:

Ús privat: d'acord amb la Llei de Propietat Intel·lectual es poden reproduir els continguts d'aquest recurs per a ús privat, sempre que la còpia es faci amb finalitats d'estudi, docència o recerca i sense ànim de lucre. Qualsevol altre ús d'aquests materials ha de comptar amb l'autorització expressa del proveïdor. En tots els casos caldrà assenyalar la font d'on s'han obtingut els documents.

Ús de dispositius mòbils: permet la consulta a través de: Android, BlackBerry, Dell Axim, iPhone i Palm 750. Més informació

Condicions d'accés:

Punts d'accés: terminals de la xarxa informàtica de les universitats i biblioteques vinculades a la llicència signada pel CSUC: UB, UAB, UPC, UPF, UdG, UdL, URV, UOC, BC, UJI, UIB, UdA.

Nombre d'usuaris simultanis: il·limitat