Hàbitats d'interès comunitari a Catalunya

Relació completa dels 94 HIC existents a Catalunya, 22 dels quals són prioritaris.

URL: http://habitats.mediambient.gencat.cat/mediamb_habitats/AppPHP/cat/el_medi/habitats/habitats_cercador.php

Tipus d'accés: Catalana

Tipus de recursos: Base de dades

Àrea de coneixement: Medi ambient (Catalunya)

Matèria: Ciències pures i de la natura

Idioma: Català

Proveïdor: Generalitat de Catalunya. Departament de Medi Ambient

Anys disponibles: Any en curs

Títols inclosos:

  • Hàbitats costaners i halòfils
  • Dunes marítimes i continentals
  • Hàbitats d'aigua dolça
  • Landes i matollars de les zones temperades
  • Matollars esclerofil·les
  • Pastures naturals i seminaturals
  • Torberes altes i torberes baixes
  • Hàbitats rupícoles
  • Boscos

Condicions d’ús:

Ús privat: d'acord amb la Llei de Propietat Intel·lectual es poden reproduir els continguts d'aquest recurs per a ús privat, sempre que la còpia es faci amb finalitats d'estudi, docència o recerca i sense ànim de lucre. Qualsevol altre ús d'aquests materials ha de comptar amb l'autorització expressa del proveïdor. En tots els casos caldrà assenyalar la font d'on s'han obtingut els documents.

Condicions d’accés:

Punts d'accés: qualsevol ordinador amb connexió a internet.

Nombre d'usuaris simultanis: il·limitat.