Funcionalitats

 • Gran capacitat d'emmagatzematge (100 GB/usuari).
   
 • Sincronització fora de línia (offline).
   
 • Edició de documents en línia.
   
 • Control i seguretat.
   
 • Ús optimitzat per a tauletes i telèfons intel·ligents.
   
 • Alt nivell de seguretat gràcies al sistema de protecció anti Ransomware.
   
 • Capacitat d'afegir disc addicional privat (Amazon S3, Google Drive, etc.).
   
 • Facilita la compartició de fitxers de forma segura i fàcil dins la comunitat educativa i investigadora gràcies al suport de CloudMesh de Géant.
   
 • Permet la creació de grups de treball de diferents institucions.
   
 • Fomenta el treball transversal.

Open Cloud Mesh (OCM)