Institucions participants

Actualment hi participen:

Universitat Pompeu Fabra
Universitat Pompeu Fabra
Universitat de Lleida
Universitat de Lleida
Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya
Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya