ISI Web of Knowledge

Base de dades bibliogràfica i bibliomètrica. Conté referències i resums d'autor d'articles de revista i índexs de citacions.

Recurs: e-subscrit

URL: http://wos.fecyt.es/

Tipus d'accés: Subscrita

Tipus de recursos: Base de dades

Àrea de coneixement: Multidisciplinar

Matèria: General i de referència

Idioma: Anglès

Proveïdor: ISI Thomson

Anys disponibles: Vegeu l'apartat de "Recursos inclosos"

Títols inclosos:

Recursos inclosos:

Manuals d’usuari:

De proveïdor:

Elaborats per biblioteques del Consorci:

Condicions d'ús:

Ús privat: d'acord amb la Llei de Propietat Intel·lectual es poden reproduir els continguts d'aquest recurs per a ús privat, sempre que la còpia es faci amb finalitats d'estudi, docència o recerca i sense ànim de lucre. Qualsevol altre ús d'aquests materials ha de comptar amb l'autorització expressa del proveïdor. En tots els casos caldrà assenyalar la font d'on s'han obtingut els documents.

Més informació a http://www.accesowok.fecyt.es/?page_id=1735

Condicions d'accés:

Punts d'accés: terminals de la xarxa informàtica de les universitats, organismes d'investigació públics, centres tecnològics, hospitals i altres institucions de R+D de l'estat espanyol. Navegadors recomanats: Internet Explorer 6, Netscape 7.1, Mozilla 1.7.12 i Firefox 1.0 i superiors.

Nombre d'usuaris simultanis: 400

Accés perpetu al fons: fins 2009 per a Derwent Innovations Index, Index Chemicus, Current Chemical Reactions i Current Content Connect.