Lecture Notes in Computer Science

Versió electrònica a text complet de la col·lecció de monografies "Lecture Notes in Computer Science" (LNCS). Inclou les subcol·leccions "Lecture Notes in Artificial Intelligence" (LNAI) i "Lecture Notes in Bioinformatics" (LNBI).

Recurs: e-subscrit

URL: http://link.springer.com/search?facet-content-type=%22Book%22&facet-series=%22558%22&showAll=false

Tipus d'accés: Subscrita

Tipus de recursos: Llibre electrònic

Àrea de coneixement: Informàtica

Matèria: Enginyeries

Idioma: Anglès

Proveïdor: Springer-Verlag

Anys disponibles: Des del 1997

Títols inclosos: Podeu consultar la llista a Títols LNCS

Manuals d’usuari:

De proveïdor:

Elaborats per les biblioteques del Consorci:

Condicions d'ús:

Ús privat: d'acord amb la Llei de Propietat Intel·lectual es poden reproduir els continguts d'aquest recurs per a ús privat, sempre que la còpia es faci amb finalitats d'estudi, docència o recerca i sense ànim de lucre. Qualsevol altre ús d'aquests materials ha de comptar amb l'autorització expressa del proveïdor. En tots els casos caldrà assenyalar la font d'on s'han obtingut els documents.

Webs docents, dossiers electrònics/impresos: es permet l'ús dels articles per a materials docents, sempre que siguin d'accés restringit als estudiants del curs i altres persones autoritzades.

Préstec interbibliotecari: es permet la còpia i transmissió d'articles a altres biblioteques acadèmiques i de recerca en format imprès (no digital), per correu postal o fax.

Ús de lectors de llibres electrònics: es pot fer la descàrrega (secció a secció) en un lector de llibres e- o en qualsevol lector de pdf (p. ex.: PDAs).

Condicions d'accés:

Punts d'accés: terminals de la xarxa informàtica de les universitats i biblioteques vinculades a la llicència signada pel CSUC: UAB, UPC, UPF, UdG, UdL, URV, UOC, BC, UJI.

Nombre d'usuaris simultanis: il·limitat

Accés perpetu al fons: en cas de finalització de contracte, es conservarà el dret d'accedir de forma permanent a la informació subscrita en anys anteriors.

Serveis d'alerta: servei personalitzat de caràcter gratuït; és necessari registrar-se de manera individual.

Informació per al bibliotecari (accés restringit a membres del CSUC)