MathSciNet

Base de dades de referències bibliogràfiques i ressenyes de publicacions.

Recurs: e-subscrit

URL: http://www.ams.org/mathscinet/search

Tipus d'accés: Subscrita

Tipus de recursos: Base de dades

Àrea de coneixement: Matemàtiques

Matèria: Ciències pures i de la natura

Idioma: Anglès

Proveïdor: American Mathematical Society

Anys disponibles: Des del primer número de la revista

Títols inclosos:

  • Mathematical Reviews
  • Current Mathematical Publications

Manuals d’usuari:

De proveïdor:

Elaborats per membres del Consorci:

Condicions d'ús:

Ús privat: d'acord amb la Llei de Propietat Intel·lectual es poden reproduir els continguts d'aquest recurs per a ús privat, sempre que la còpia es faci amb finalitats d'estudi, docència o recerca i sense ànim de lucre. Qualsevol altre ús d'aquests materials ha de comptar amb l'autorització expressa del proveïdor. En tots els casos caldrà assenyalar la font d'on s'han obtingut els documents.

Webs docents, dossiers electrònics/impresos: es poden incloure enllaços a documents de la base de dades en pàgines web i altres publicacions electròniques.

Préstec interbibliotecari: es permet la còpia i transmissió de documents a altres biblioteques espanyoles només en format imprès, en les mateixes condicions que s'apliquen a les edicions en paper de les revistes.

Condicions d'accés:

Punts d'accés: terminals de la xarxa informàtica de les universitats i biblioteques vinculades a la llicència signada pel CSUC: UB, UAB, UPC, UPF, UdG, UdL, URV, UOC, BC, UVic-UCC, UJI.

Nombre d'usuaris simultanis: il·limitat.

Accés perpetu al fons: en cas de finalització de contracte, no es podrà accedir a la informació subscrita en anys anteriors ni als fons previs a l'entrada en vigor de la llicència.

Informació per al bibliotecari (accés restringit a membres del CSUC)