Medline (ProQuest)

Base de dades bibliogràfica. Inclou resums i citacions.

Recurs: e-subscrit

URL: http://search.proquest.com/medline

Tipus d'accés: Subscrita

Tipus de recursos: Base de dades

Àrea de coneixement: Medicina i ciències de la salut

Matèria: Ciències de la salut

Idioma: Castellà

Proveïdor: ProQuest Information and Learning Company

Anys disponibles: Des del 1966

Títols inclosos: Més de 4.600 publicacions biomèdiques indexades.

Manuals d’usuari:

De proveïdor:

Condicions d'ús:

Ús privat: d'acord amb la Llei de Propietat Intel·lectual es poden reproduir els continguts d'aquest recurs per a ús privat, sempre que la còpia es faci amb finalitats d'estudi, docència o recerca i sense ànim de lucre. Qualsevol altre ús d'aquests materials ha de comptar amb l'autorització expressa del proveïdor. En tots els casos caldrà assenyalar la font d'on s'han obtingut els documents.

Webs docents, dossiers electrònics/impresos: es permet l'ús dels articles per a materials docents, sempre que siguin d'accés restringit als estudiants del curs i altres persones autoritzades.

Préstec interbibliotecari: es permet la còpia i transmissió de documents a altres usuaris autoritzats tant en format imprès com electrònic, per correu postal, fax o e-mail.

Condicions d'accés:

Punts d'accés: terminals de la xarxa informàtica de les universitats i biblioteques vinculades a la llicència signada pel CSUC: UB, UAB, UPC, UPF, UdG, UdL, URV, UOC, BC, UIC.

Nombre d'usuaris simultanis: il·limitat

Accés perpetu al fons: en cas de finalització de contracte, es conservarà el dret d'accedir de forma permanent a la informació subscrita en anys anteriors en suport CD-Rom