Descripció i ús

La nostra missió és col·laborar amb les universitats per disminuir l'esforç d'adaptació als requeriments de la Ciència Oberta i, alhora, incrementar la visibilitat de la recerca feta a Catalunya.

Entre els principals objectius d'aquesta Àrea, destaca l'impuls del Portal de la Recerca de Catalunya (PRC), per visualitzar i difondre des d'un lloc únic l'activitat investigadora que es duu a terme a Catalunya en quant a investigadors, publicacions, tesis, grups i projectes de recerca per a la comunitat científica internacional, empreses, organitzacions finançadores i públic en general, facilitant així l'accés obert a la producció científica. L'objectiu també és, a llarg termini, simplificar els processos de gestió i recolzar els d'avaluació.

L'Àrea de Ciència Oberta també s'encarrega de fomentar i facilitar la publicació en accés obert dels resultats de la recerca (publicacions i dades) i impulsa el reaprofitament de les dades de recerca donant suport a la confecció de Plans de Gestió de Dades de recerca. També mantenim i millorem les prestacions dels repositoris actuals (MDC, MDX, RACO, RECERCAT i TDX), així com procurem incrementant-ne els continguts i el seu ús.
 

Contacte

Si vols més informació sobre els serveis de l'Àrea de Ciència Oberta:

Lluís Anglada
Director de Ciència Oberta
93 551 6228
lluis [dot] angladaatcsuc [dot] cat

Per a més informació: