Detecció de plagi

El servei de detecció i prevenció de plagi, engegat el 2016, té l'objectiu de trobar una solució global per a la detecció del plagi en els continguts digitals utilitzats i generats en aquestes institucions. D'aquesta manera, s'incentiva i s'enforteix la qualitat acadèmica i de recerca.

El programari utilitzat és Urkund, de l'empresa Prio Infocenter AB.
 

Com funciona?
 

El programari de detecció de plagi permet localitzar i identificar documents amb contingut extret d'altres documents a partir de l'anàlisi de diferents fonts, ja siguin documents públics accessibles a internet, editorials i repositoris propis, públics o privats. A partir d'aquí, s’elabora un informe amb el grau de coincidència del document objecte de comparació i les referències a les coincidències amb altres documents per tal que el professor el pugui valorar.

Institucions usuàries actualment:

 • Universitat de Barcelona
 • Universitat Autònoma de Barcelona
 • Universitat Politècnica de Catalunya
 • Universitat de Lleida
 • Universitat de Girona
 • Universitat Rovira i Virgili
 • Fundació per a la Universitat Oberta de Catalunya
 • Universitat de Vic — Universitat Central de Catalunya
 • Institut Borja de Bioètica
 • Fundació Pere Tarrés
 • Fundació Universitària del Bages
 • Escola Universitària Salesiana de Sarrià
 • ESERP Business School
 • Campus de Terres de l'Ebre de l'Escola Universitària de la Salut i l'Esport
 • Escoles Universitàries Gimbernat
 • Institut de Ciències Fotòniques

També se'n poden beneficiar els centres de recerca i els centres adscrits a les universitats públiques.
 

Contacte

Gorka Roldan
Cap de Clients i Projectes
93 205 6464
gorka [dot] roldanatcsuc [dot] cat