Electricitat

Posat en funcionament el 2013, el grup de compra d’electricitat del CSUC ha heretat el projecte del Grup de Compra UAB i actualment està integrat per 32 institucions, entre les quals hi ha universitats, parcs científic i tecnològics i centres de recerca.

Integrants del grup de compra:

 • Universitat de Barcelona
 • Universitat Autònoma de Barcelona
 • Universitat Politècnica de Catalunya
 • Universitat Pompeu Fabra
 • Universitat de Lleida
 • Universitat de Girona
 • Universitat Rovira i Virgili
 • Universitat Oberta de Catalunya
 • Universitat Ramon Llull
 • Universidad Complutense de Madrid
 • Parc Científic de Barcelona UB
 • Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona
 • Parc Recerca UAB
 • Parc Científic i Tecnològic Agroalimentari de Lleida
 • Parc Mediterrani de la Tecnologia
 • Fundació UAB
 • Institut Químic de Sarrià URL
 • Institut de Formació Contínua UB
 • Col·legi Major Sant Jordi
 • Col·legis Majors Penyafort — Montserrat — Ramon Llull
 • Escola Superior de Comerç Internacional
 • Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentària
 • Institut de Ciències Fotòniques
 • Centre de Recerca en Agrigenòmica
 • Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació
 • Barcelona Supercomputing Center
 • Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya
 • Institut Nacional d'Educació Física de Catalunya
 • Parc Científic i Tecnològic de la Universitat de Girona
 • Universitat de Vic — Universitat Central de Catalunya
 • Vila Universitària UAB
 • Institut de Recerca Biomèdica de Lleida


Beneficis
 

A més d'intentar obtenir el millor preu, la compra col·laborativa d'electricitat que promou el CSUC pretén compartir coneixement, experiència i talent dins el grup de compra, que es concreta en accions com les següents:

- Intercanvi de bones pràctiques per disminuir el consum: agregació de punts de subministrament, optimització de tarifes, reducció de potències, etc.

- Visites a instal·lacions de centres que són un model de sostenibilitat.

- Intercanvi d'informació i d'eines de càlcul per a la revisió de la facturació variable.

- Interlocució conjunta davant les comercialitzacions abans i durant l'execució del contracte.

- Benchmark de preus, despesa i consum dels participants.

- Estudis de sector elèctric i competència.

- Col·laboració amb d'altres grans compradors i gestors, públics i privats: comparativa de preus.

- Seguiment del mercat elèctric per la pressa de decisions de tancament de preus a futurs.

La força del grup de compra ajuda a millorar la qualitat del subministrament elèctric, ja que incidències en la provisió del servei en determinades zones que poden perjudicar la formació o la recerca prenen una major dimensió per a l'empresa subministradora. A més, els estalvis econòmics aconseguits serveixen per finançar la inversió en eficiència energètica.
 

Com funciona?
 

El CSUC elabora Acords Marcs dels quals es fan derivats anuals amb subhastes la qual cosa permet molta flexibilitat en triar el moment més oportú en un mercat de preus molt volàtils que altrament ens podrien portar a licitar en un moment de preus alts.

El grup de compra utilitza un sistema innovador al sector públic, la compra d'energia a preu variable OMIE licitant el marge de comercialització i els coeficients de la fórmula de tancaments a futur. Per baixa tensió es subhasta segons un preu fix.

El risc que pot suposar el preu variable es gestiona fent un seguiment de mercat acurat i es minimitza no concentrar-se en un únic moment, com succeeix amb un contracte amb preu fix. Els resultats obtinguts fins el moment, comparats en el temps i amb preus d'altres compradors, corroboren el bon funcionament del model.

Contacte

Si vols més informació sobre aquest servei:

Margarida Martín
Tècnica de Compres Conjuntes
93 551 6230
margarida [dot] martinatcsuc [dot] cat