Mitigació d’atacs de DDoS


El servei de mitigació d'atacs de denegació de servei distribuïts (coneguts com a DDoS per les seves sigles en anglès, Distributed Denial of Service) per a l'Anella Científica és una plataforma comuna que funciona de forma ininterrompuda per detectar i mitigar aquests tipus d’atacs.

La plataforma es troba instal·lada al CSUC, qui s'encarrega de la seva gestió.