Oferta de treball de tècnic/a de Projectes

Estat: 
Tancada

El Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya (CSUC) busca un/a tècnic/a de Projectes per integrar-se dins un equip multidisciplinar a la Unitat de Càlcul i Aplicacions, per realitzar les tasques següents:

 • Adaptacions de programari de codi lliure per a projectes TIC en diversos àmbits, com ara la gestió de dipòsits digitals: el Portal de la Recerca de les Universitats de Catalunya, el de Tesis Doctorals en Xarxa o el de Revistes Catalanes amb Accés Obert, entre altres.
 • Integració d'eines i desenvolupament de programari, com ara el disseny i implementació d'una plataforma per a la recol·lecció de dades obertes sobre patrimoni digital europeu.
 • Disseny, instal·lació i/o manteniment evolutiu d'entorns web basats en gestors de continguts i desenvolupament de plugins addicionals especialitzats.
 • Assistència tècnica i funcional als usuaris; així com la resolució de les incidències que es puguin produir.
 • Instal·lació, manteniment i operació de les aplicacions al seu càrrec.
 • Formació en l'ús d'aquestes aplicacions i la seva documentació (manuals, informes...).

Els requisits per optar a la plaça són els següents:

 • Títol d'enginyer/a tècnic/a en Informàtica (o titulació equivalent).
 • Coneixements de Java, PHP i Python.
 • Coneixements en l'ús de bases de dades (per exemple Mysql, Postgres i MongoDB).
 • Coneixements en l'ús de sistemes Linux a nivell d'usuari.
 • Coneixements de metodologies àgils de gestió de projectes (Scrum, kanban).
 • Iniciativa personal, actitud proactiva, treball en equip, resolució en la gestió d'incidències, sentit de la responsabilitat i compromís, estabilitat i control emocional, flexibilitat, integritat/honestedat i serenitat davant la pressió/adversitat.

També es valorarà:

 • Experiència d'un mínim d'un any en un lloc de treball similar.
 • Experiència en la gestió i personalització dels programaris DSpace, Open Journal Systems, Jira i sistemes CMS (WordPress, Drupal).
 • Coneixements en integració contínua (Jenkins, Git...).
 • Coneixements en l'ús de servidors d'aplicacions (Apache, Tomcat...).
 • Coneixements d'ITIL.
 • Domini del català, del castellà i, principalment a nivell escrit, de l'anglès.

S’ofereix:

 • Integració en un equip jove i dinàmic, amb bon ambient de treball.
 • Condicions laborals d'acord amb el XIII Conveni d'àmbit estatal per als centres d'educació universitària i investigació (jornada laboral de 37,5 hores setmanals, jornada reduïda de 35 hores al juliol i l'agost, vacances d'estiu, dies de descans per Nadal i Setmana Santa...).
 • Contracte temporal d'obra o servei, amb un període de prova de 4 mesos.
 • Sou negociable de 21.463,65-23.610,00 €/any bruts, més d'altres complements, d'acord amb l'experiència i els coneixements aportats pel candidat/a.
 • Incorporació immediata.

Els interessats/des han d'enviar el seu currículum abans del 31 de gener fent explícita la seva experiència i interès en aquests temes a la següent adreça:

AD Análisis y Desarrollo (referència 1838);
Madrazo, 14, 6è 2a;
08006 Barcelona;
adatanalisisydesarrollo [dot] com.