Serveis en xarxa

L'Anella Científica proporciona diversos serveis que milloren l'ús de la xarxa i permeten treure'n el màxim rendiment, usant-la per a realitzar videoconferències, cursar-hi trucades telefòniques...

 • DNS

  Millora la seguretat i disponibilitat del sistema de noms de domini (DNS) i els de les institucions de l'Anella Científica.

 • Proxy-cache

  Redueix l'amplada de banda utilitzada i el temps de resposta en la consulta de pàgines molt accedides.

 • Accés directe

  Dóna accés a internet a través de sortides pròpies a les institucions adherides a l’Anella Científica i no afiliades a RedIRIS.

 • Servei 24x7

  Atén les incidències de comunicacions que es produeixin fora del nostre horari laboral.

 • Servidor de temps

  Sincronitza els rellotges dels sistemes informàtics per garantir el seu bon funcionament i permetre un registre consistent de les màquines.

 • Multimèdia

  Proporciona multicast nadiu, en IPv4 i IPv6, i el servei de videoconfèrencia a les institucions que ho sol·liciten.

 • Ftp-mirror

  Proporciona programari de lliure distribució i versions de demostració.

 • NRENUM

  Protocol estàndard que té com a objectiu la convergència entre les xarxes de telefonia i de les dades de les xarxes acadèmiques.

 • Correu i llistes

  Gestionem bústies de correu electrònic i creem llistes de distribució que les pròpies institucions administren i oferim un servei d'hostatge de noms primari i secundari per al teu domini o dominis en un entorn d'alta disponibilitat.

 • Circuits dedicats i ampliacions temporals

  Permet crear circuits dedicats de nivell 2 per a projectes i fer ampliacions temporals de cabal per a esdeveniments puntuals o proves.