Seguretat

Amb el servei de seguretat informàtica responem de manera coordinada a les diferents incidències de seguretat produïdes, a través de l'Equip de Resposta a Incidents de l'Anella Científica (CSUC-CSIRT).

Disposem d'eines i protocols, d'una banda, per detectar i prevenir possibles incidents de seguretat i, de l'altra, per treballar en la seva resolució un cop s'han produït, conjuntament amb les institucions.

  • Descripció del servei

    Donem suport a les institucions de l'Anella Científica per treballar de manera coordinada en la seguretat de la xarxa.

  • Equip de Resposta a Incidents

    Tenim un equip de professionals en seguretat per ajudar les institucions de l'Anella Científica a prevenir o resoldre incidents de seguretat.

  • Col·laboracions amb organismes

    Participem en fòrums i col·laborem amb organismes estatals per millorar la detecció i la resolució d'incidents de seguretat.