Punt Neutre d'Internet a Catalunya: CATNIX

Un punt neutre (IXP, Internet Exchange Point) és una infraestructura que connecta les xarxes d'operadors i proveïdors de continguts i de serveis internet (ISP) per facilitar-los l'intercanvi de tràfic. Agilitza les comunicacions permetent l'intercanvi local del tràfic.

A Catalunya, el CATNIX serveix també de punt d'intercanvi entre la internet comercial i la internet dedicada al món acadèmic i de recerca. En aquesta infraestructura es connecten les xarxes d'operadors i ISP amb les de l'Anella Científica i RedIRIS.

El Punt Neutre d'Internet a Catalunya (CATNIX) va néixer l'any 1999 com a fruit del Pla Estratègic per a la Societat de la Informació ''Catalunya en Xarxa'', una iniciativa conjunta del Govern de la Generalitat i Localret, per tal ''d'establir les bases i definir les actuacions que permetin a Catalunya assolir una posició capdavantera en aquesta nova Societat de la Informació''.

El conveni per a la seva creació es va signar l'abril de 1999, a iniciativa del CSUC i amb el patrocini del llavors Comissionat per a la Societat de la Informació.