e-Administració

Afavorim la implantació de l'administració electrònica (e-Administració) a les universitats a través de plataformes compartides per a serveis com la votació, l'arxiu i el registre electrònic.

 • Certificació digital

  Oferim certificats digitals a les institucions de l’Anella Científica.

 • Vot electrònic

  Proveïm les universitats d'una plataforma per realitzar processos electorals i consultes.

 • Evidències electròniques

  Disposem d'una plataforma d'evidències electròniques per a la seva custòdia.

 • Preservació de documents digitals

  Disposem d’una eina d’arxiu electrònic per preservar tota la documentació digital generada a les universitats.

 • Registre d'entrada i sortida

  Facilitem el registre electrònic del lliurament de documents.

 • PCCD

  Facilitem la custòdia de certificats digitals amb la nostra Plataforma de Custòdia de Certificats Digitals.

 • Interoperabilitat

  Disposem d'una plataforma d'Interoperabilitat per facilitar la transmissió telemàtica de dades i documents electrònics.

 • Gestió dels programes interuniversitaris

  Oferim una plataforma de Gestió dels Programes Interuniversitaris per facilitar la seva execució.

 • Quadre de Classificació

  Oferim una plataforma de Quadre de Classificació i donem el suport necessari per utilitzar-la.

 • Gestor Documental Consorciat

  Oferim una plataforma que permet a les universitats disposar d’un dels components essencials del sistema de gestió documental i arxiu.