Quadre de Classificació

El quadre de classificació i el calendari de retenció i eliminació són dos dels components essencials del sistema de gestió documental i arxiu de les universitats.

  • Descripció del servei

    Allotjem l'eina, propietat de les universitats públiques catalanes, per la gestió del quadre de classificació de les universitats i el calendari de retenció i eliminació associat a les séries documentals. A més, l'eina disposa d'una interficie per elaborar i gestionar les propostes d'avaluació documental del GAATDU (Grup d'avaluació, accés i tria documental de les Universitats).

  • Institucions participants

    Les universitats membres de l'Associació Catalana d'Universitats Públiques són usuàries de la plataforma.

  • Condicions d'ús

    Personal adscrit a l'Arxiu d'una de les universitats membres de l'Associació Catalana d'Universitats Públiques.