Préstec consorciat (PICA)

Des del CSUC tenim acords que permeten els usuaris de les biblioteques de les institucions membres i col·laboradores accedir a documents que no es troben en les seves biblioteques. Aquests acords s'agrupen sota el Préstec Interbibliotecari Consorciat i d'Accés (PICA).

Actualment, els acords del PICA són els següents: