HPC i Cloud

Al CSUC facilitem als investigadors avançar en la seva recerca. D'una banda, els proporcionem accés a infraestructures de suport a la investigació, i de l'altra, els oferim plataformes de cerca i difusió de l'activitat científica generada.

 • Supercomputació

  Permetem als investigadors realitzar els càlculs complexos que la seva recerca necessita.

 • Disseny de fàrmacs

  Ajudem a grups de recerca acadèmics i laboratoris farmacèutics a dissenyar nous medicaments d'una forma més eficient.

 • Infraestructura al núvol

  Oferim infraestructura al núvol per satisfer les necessitats d'universitats i centres de recerca en un entorn flexible en modalitat de pagament per ús.

 • Federació d’identitats (UNIFICAT)

  Oferim un esquema de confiança a la comunitat universitària i de recerca catalana per intercanviar informació sobre la identitat digital dels seus usuaris de forma segura, íntegra i confidencial.

 • Virtualització i mercats d'aplicacions

  Oferim a les universitats la capacitat de desenvolupar un mercat d’aplicacions amb un model d’entrega personalitzada al núvol.

 • Disc al núvol (UNIDisc)

  Oferim un servei d’emmagatzematge al núvol, UNIDisc, per a la comunitat universitària i de recerca de Catalunya.

 • Gestor de la Propietat Intel·lectual

  Oferim un gestor de propietat intel·lectual per administrar les patents

 • Projectes i col·laboracions

  Participem en projectes d'R+D+I i col·laborem en iniciatives de recerca, de caràcter públic i privat.