Portal de la Recerca de Catalunya

La importància de mostrar públicament i en accés obert els resultats de la investigació produïda a una universitat, centres de recerca o país ha fet que la Direcció General de Recerca de la Secretaria d'Universitats i Recerca de la Generalitat de Catalunya decidís crear el Portal de la Recerca de Catalunya (PRC). La coordinació del projecte l'assumeix el CSUC conjuntament amb una comissió de treball formada per membres de les universitats catalanes i dels centres de recerca participants. Va començar a definir-se a finals del 2012 i després d'una etapa en accés restringit s'obre al públic al 2016.

Té per finalitat visualitzar i difondre des d'un lloc únic l'activitat investigadora que es duu a terme a Catalunya en quant a investigadors, publicacions, tesis, grups i projectes de recerca per a la comunitat científica internacional, empreses, organitzacions finançadores i públic en general, facilitant així l'accés obert a la producció científica. A llarg termini, l'objectiu també és simplificar els processos de gestió i recolzar els d'avaluació.

Els beneficis que ha d'aportar el PRC són:

  • Per al sistema català: donar visibilitat a la potencialitat del sistema en el seu conjunt.
     
  • Per a les universitats i centres de recerca: reforçar els processos de gestió unificada de les dades de la recerca.
     
  • Per als investigadors: incrementar l'accés i la visibilitat del seu treball.

El Portal es basa en la premissa d'aprofitar la feina feta per les universitats i centres de recerca als seus sistemes de gestió de la recerca (CRIS) i es pretén que els treballs per al Portal redundin en millores en la gestió de la informació dins de cada institució. Tot això, es fa decidint conjuntament acords de disposició de les dades, capturant la informació a través de formats estàndards (CERIF) i de protocols d'interoperabilitat, usant identificadors comuns que evitin ambigüitats (per exemple l'ORCID per als investigadors) i afavorint l'accés obert a la producció científica i l'ús dels repositoris institucionals.

El Portal segueix exemples i bones pràctiques locals i internacionals com: FUTUR. Portal de la Producció Científica dels Investigadors de la UPC, el Portal de Producció Científica de la UPF, NARCIS, The gateway to scholarly information in the Netherlands o la Danish National Research Database.

Per a més informació: