Biblioteca Digital de Catalunya (BDC)

La Biblioteca Digital de Catalunya (BDC) conté tant informació electrònica contractada conjuntament per les biblioteques membres del CSUC, d'accés restringit, com els repositoris que contenen documentació generada per les institucions de l'àmbit del Consorci, d'accés obert. La BDC compta amb el suport del Departament d'Economia i Coneixement de la Generalitat de Catalunya.

Informació electrònica contractada (d'accés restringit)

Les contractacions conjuntes d'informació electrònica van iniciar-se el 1999 pel CBUC i actualment la BDC dóna accés als següents recursos d'informació electrònica contractats a editors comercials:

  • 20.000 revistes electròniques
  • 24.000 llibres electrònics
  • 19 bases de dades

Aquests recursos electrònics són seleccionats segons uns criteris d’interès comú, que inclouen tant aspectes de millora en l’accés com en les condicions econòmiques.

L’objectiu és oferir un conjunt nuclear d’informació electrònica interdisciplinar per a la totalitat de la comunitat universitària i investigadora de Catalunya, independentment d’on aquestes persones exerceixin la seva activitat.

Les revistes, llibres i bases de dades de la BDC són cercables a través dels webs de les biblioteques membres i també al metabuscador BuscaRE.

L’accés a aquests recursos està restringit als usuaris de les institucions membres del CSUC i són consultables des de qualsevol punt autoritzat de la xarxa, mitjançant control d’adreça IP.

Informació electrònica pròpia (d'accés obert)

Actualment disposem dels següents dipòsits i bases de dades amb continguts propis d'accés obert a tothom:

  • TDX (Tesis Doctorals en Xarxa)

  • RACO (Revistes Catalanes amb Accés Obert)

  • RECERCAT (Dipòsit de la Recerca de Catalunya)

  • MDC (Memòria Digital de Catalunya)

  • MDX (Materials Docents en Xarxa)

  • Dialnet

  • Bases de dades catalanes

Contacte

Per a més informació, adreça't a suportbdcatcsuc [dot] cat