Descripció i ús

L'Àrea de Biblioteques, Informació i Documentació (fins al 2013, CBUC) s'encarrega de la gestió de tots els programes i serveis que tenen per objectiu contribuir a la millora dels serveis bibliotecaris, de documentació o informació, sempre a través de la cooperació.

Les activitats cooperatives es concreten en programes d'actuacions, serveis consorciats i d'altres activitats com ara la formació, el benchmarking

Si vols conèixer l'activitat anterior d'aquesta àrea, pots consultar les Memòries d'activitats del CBUC i el Comunicacions del CBUC, editat fins a la fi de 2013, quan el CBUC s'integra en el CSUC.

Amb la voluntat d’explicar què era i què feia el CBUC, s’han editat dos volums que recullen els articles que s’han escrit sobre  el CBUC i els seus serveis (des del sumari de cada volum es pot enllaçar directament amb els articles):