Cinc revistes més, a RACO

Al mes de juny s’han incorporat cinc noves revistes al repositori Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO). La primera d’elles, Estudis Escènics, és la revista acadèmica de l’Institut del Teatre i de les seves escoles superiors de teatre i dansa. La publicació inclou, entre d’altres, treballs de recerca, reflexió i debat sobre les arts escèniques a Catalunya i el món, dossiers específics i temàtics, un ampli quadern de dansa, i documentació sobre la temporada de les arts escèniques a Catalunya.  

La segona revista, titulada Quaderns, de la Fundació Dr. Antoni Esteve, inclou articles publicats en una revista científica als quals es pretén oferir una difusió fora de l’àmbit propi de la revista, així com el contingut de reunions no organitzades directament per la Fundació però que d’una altra manera no es publicaria, o continguts de reunions especials promogudes per la Fundació i que no es corresponen amb el format de les seves taules rodones. 

La tercera revista, GRAFO working papers, pertany a la Universitat Autònoma de Barcelona i en ella es publiquen alguns resultats de recerques, discussions i debats científics en el si del Grup de Recerca en Antropologia Fonamental i Orientada (GRAFO) d’aquest centre. Per altra banda, la Universitat Politècnica de Catalunya ha incorporat la revista JOTSE: Journal of technology and science education a RACO, una publicació que serveix d’espai de trobada per a la innovació docent de la comunitat acadèmica que desitgi analitzar i observar els factors metodològics i pedagògics que poden influir i millorar l’experiència d’aprenentatge dels enginyers. 

La darrera revista afegida al repositori és Arqueologia Medieval i pertany a l’Associació Catalana per a la Recerca en Arqueologia Medieval. En ella es publiquen articles de síntesi sobre intervencions arqueològiques, estudis de materials, de territori o de tipus sectorial derivats dels resultats de la recerca arqueològica en jaciments d’època medieval i posterior especialment en l’àmbit geogràfic de Catalunya i el seu entorn immediat.

Amb aquestes darreres incorporacions, RACO disposa actualment de 366 publicacions de 63 institucions per a la seva consulta.