Concessió d'hores de la DGR

27-03-2017

D'acord amb la convocatòria d'hores computacionals (HC) feta el passat 1 de març i atès que els 17 grups de recerca sol·licitants:

  • Van usar l'any passat un total de 5.344.979 HC concedides per la DGR.
  • Disposen enguany de 2.200.000 HC concedides a través del seu vicerector o del coordinador institucional del CSIC a Catalunya.
  • Han sol·licitat un total de 7.580.000 HC.

S'HA RESOLT concedir les següents hores per grup:

Investigador (Institució)HC concedides
Antonio Aguilar (UB)40.000
Carles Alemán (UPC)600.000
Santiago Álvarez (UB)420.000
Josep Maria Anglada (CSIC)220.000
Josep Maria Bofill (UB)100.000
Eduard Eguzquiza (UPC)40.000
Carlos Fernández (UAB)150.000
Francesc Illas (UB)450.000
Agustí Lledós (UAB)40.000
Josep M. Lluch (UAB)420.000
Núria López (ICIQ)620.000
F. Javier Luque (UB)480.000
Mª Angeles Monge (CSIC)120.000
Juan Novoa (UB)280.000
Mariona Sodupe (UAB)700.000
Miquel Solà (UdG)600.000
Jordi Torra (UB)180.000

Tal com s'especificava a la convocatòria, el CSUC podrà ajustar aquestes hores si no són utilitzades gradualment al llarg de l'any i traspassar-les als grups que les necessitin. També es podran incrementar les hores concedides si és necessari.

Xavier Peiró
Barcelona, 27 de març de 2017