Concessió d'hores de la DGR

23-03-2018

D'acord amb la convocatòria d'hores computacionals (HC) feta el passat 6 de març i atès que els 12 grups de recerca sol·licitants:

  • Van usar l'any passat un total de 4.811.329 HC concedides per la DGR.
  • Disposen enguany d'1.960.000 HC concedides a través del seu vicerector o del coordinador institucional del CSIC a Catalunya.
  • Han sol·licitat un total de 6.590.000 HC.

S'HA RESOLT concedir les següents hores per grup:

Investigador (Institució)HC concedides
Carles Alemán (UPC)760.000
Santiago Álvarez (UB)500.000
Josep Maria Anglada (CSIC)250.000
Francesc Illas (UB)450.000
Josep M. Lluch (UAB)500.000
Núria López (ICIQ)900.000
F. Javier Luque (UB)450.000
Xavier Luri (UB)190.000
Mª Angeles Monge (CSIC)50.000
Juan Novoa (UB)280.000
Mariona Sodupe (UAB)800.000
Miquel Solà (UdG)700.000

Tal com s'especificava a la convocatòria, el CSUC podrà ajustar aquestes hores si no són utilitzades gradualment al llarg de l'any i traspassar-les als grups que les necessitin. També es podran incrementar les hores concedides si és necessari.

Xavier Peiró
Barcelona, 23 de març de 2018