Deu noves revistes, a RACO

Durant el mes d'agost s'han incorporat deu noves revistes al repositori de Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO).

La Societat Catalana de Terminologia, SCATERM, filial de l'Institut d'Estudis Catalans, va incorporar el dia 2 la revista Terminàlia. El 50% dels seus continguts són contribucions originals, sotmeses a avaluació d'experts externs i la resta de la revista està estructurada en seccions fixes, que pretenen reflectir l'actualitat de les diverses activitats de la terminologia i d'àmbits afins, i servir d'òrgan d'intercanvi i d'expressió dels diversos perfils professionals vinculats a la terminologia.

La Universitat de Barcelona ha incorporat tres revistes entre els dies 3 i 4 del mes d'agost. La primera d'elles, titulada Aurora: papeles del Seminario María Zambrano, és una revista d'investigació filosòfica, que té com a objectiu proporcionar els mitjans que facilitin i afavoreixin l'estudi del pensament de l'esmentada filòsofa. La segona revista, Estudios de fonética experimental, és un punt de trobada i difusió de treballs sobre fonètica realitzats amb la metodologia experimental; i la tercera, Pyrenae, és una revista científica sobre la prehistòria, la història antiga i l'arqueologia.

La Universitat Politècnica de Catalunya va incloure el passat dia 4 Buran, la revista de la Branca d'Estudiants de l'IEEE de Barcelona, una publicació de caràcter divulgatiu feta per i per als estudiants. El mateix dia es van incorporar cinc revistes més, dues d'elles de la Universitat Ramon Llull va incloure Educación social: revista de intervención socioeducativa i Educació social: revista d'intervenció sòcio-educativa, la versió castellana i catalana de la mateixa publicació que vol contribuir a la reflexió teòrica, al debat metodològic i a l'intercanvi d'experiències en el camp de l'educació social. La Universitat de les Illes Balears va incloure Cuadernos de la Facultad de Derecho i Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears. La primera, editada entre els anys 1982 i 1992 per la Facultat de Dret, i la segona, una sèrie periòdica publicada anualment des de 1955, que conté articles relacionats amb la història natural de les Balears. Finalment, el Museu d'Arqueologia de Catalunya va incorporar Cypsela: revista de prehistòria i protohistòria que publica, des de l'any 1976, treballs científics de recerca generals sobre la prehistòria i la protohistòria de Catalunya i de la mediterrània occidental fins al final de l'època ibèrica.

Amb aquestes deu noves publicacions, RACO disposa de 284 revistes amb accés obert.