Dues institucions i sis revistes més, a RACO

Durant el mes de febrer s'han incorporat al repositori Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO) dues noves institucions, és el cas de la Biblioteca de Catalunya-Arxiu Joan Maragall i l'Institut d'Estudis Autonòmics, que ja hi han afegit una revista cadascuna. La primera institució ha incorporat Haidé, una contribució als estudis sobre Joan Maragall i un espai per proposar anàlisi i punts de vista sobre les activitats culturals, literàries i artístiques de finals del segle XIX i principis del XX. Mentre que la segona entitat, l'Institut d'Estudis Autonòmics, ha afegit la Revista d'estudis autonòmics i federals, que recull l'estudi a l'entorn de les principals àrees de recerca del centre: l'evolució de l'Estat autonòmic i el sistema polític i institucional de Catalunya, entre d'altres.

Aquest mes també s'han incorporat quatre revistes més a RACO, dues d'elles pertanyents a la Universitat Autònoma de Barcelona titulades 452ºF: revista de teoría de la literatura y literatura comparada i Estrat crític: revista d'arqueologia. La primera té la finalitat de transferir coneixements literaris i artístics; i la segona ha estat portada a terme per estudiants que volen donar a conèixer les seves investigacions dins d'aquest àmbit.

L'Institut Borja de Bioètica de la Universitat Ramon Llull ha incorporat la revista Bioètica & debat: tribuna oberta de l'Institut Borja de Bioètica que, creada el 1995, promou el diàleg entorn les qüestions ètiques generades pel desenvolupament i l'aplicació de les ciències de la vida i les ciències de la salut.

Finalment, l'Institut Ramon Muntaner ha incorporat la revista Mirmanda: revista de cultura de l'Associació Mirmanda. És una revista de cultura escrita majoritàriament en català (amb alguns articles en francès) centrada en el món del pensament i la cultura feta al nord de Catalunya.

Amb aquestes darreres incorporacions, són ja 62 les institucions que afegeixen les seves revistes a RACO i actualment els usuaris del repositori disposen de 356 publicacions per a la seva consulta.