Instal·lada la sonda RIPE Atlas

L'Anella Científica disposa, en el seu node troncal de Campus Nord, d'una nova sonda RIPE Atlas, una eina pilot que permet mesurar milions de nodes distribuïts arreu del món. Aquesta sonda fa pings i traceroutes rastrejant paquets en xarxa i comprova l'estat de la connexió dels servidors locals.

Entre la informació que permet obtenir aquesta sonda hi ha la latència, l'accessibilitat, quin servidor DNS arrel està més proper o els RTT (Round-Trip Time) a algunes connexions fixes, és a dir, el temps que triga un paquet enviat des d'un emissor a tornar a aquest mateix emissor havent passat pel receptor de destinació.

La posada en marxa d'aquesta sonda aporta beneficis tals com la disponibilitat de dades i de punts de vista privilegiats, a través de mapes actualitzats contínuament amb la informació esmentada anteriorment. La sonda és molt manejable i fàcil d'instal·lar a través d'un port USB i un port de xarxa.